Maatregelen Corona Virus

Laatst bijgewerkt op 06-05-2020 08:30 uur.

 

Vanwege het coronavirus worden de richtlijnen vanuit Ergotherapie Nederland gevolgd. Deze richtlijnen zijn afgestemd met Zorgverzerkaars Nederland en het RIVM. Op 1-5-2020 is er een triage stappenplan bekend gemaakt en een hygiëneprotocol. Dit triage stappenplan schrijft voor dat alle behandeling die op afstand mogelijk is, nog steeds op afstand uitgevoerd zal moeten worden. Dit houdt in dat bij telefonische aanmelding onderzocht zal worden of de ergotherapeutische behandeling via beeldbellen of telefonisch mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de noodzaak bekeken om op dit moment te starten met de face to face behandeling.

 

Dit triage stappenplan zal gevolgd worden. Als er vervolgens een afspraak wordt gemaakt voor een contact op de praktijk of aan huis dan zullen hygiëneeisen gevolgd worden. Ook zal er voorafgaand aan het contact nog telefonisch contact opgenomen worden of er geen sprake is van klachten die duiden op een Corona infectie.

 

Indien u een infectie heeft doorgemaakt met het Corona virus dan dient u in ieder geval 2 weken klachtenvrij te zijn alvorens er een face to face behandeling ingepland kan worden.