Maatregelen Corona Virus

Laatst bijgewerkt op 12-11-2020 

 

Onlangs 3-11-20202 kondigde het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen in de strijd tegen corona aan die op 4-11 om  22.00 uur in gingen. Het is belangrijk dat paramedische zorgverleners, waaronder ook ergotherapeuten, hun werk blijven doen. Bij uitstel of onderbreking van zorg bestaat het risico op verergering van klachten. Sense Ergotherapie blijft dus gewoon open! Uiteraard worden er maatregelen getroffen en houden we ons aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Veiligheid voor onze cliënten staat voorop!

Heeft u vragen over de maatregelen die genomen worden of over uw veiligheid tijdens de behandeling? Neem dan contact op.

 

Let op elkaar en blijf gezond!