Wat is ergotherapie?

 

Veel van onze dagelijkse handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Dit kunnen allerlei activiteiten zijn zoals koken, aankleden of uzelf verplaatsen. Hoe ingewikkeld deze activiteiten eigenlijk zijn, realiseert u zich pas als iets niet meer lukt.

 

De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren; thuis, op het werk, bij studie, tijdens sport en vrije tijd. Hierbij staat vooral de praktische uitvoering van dagelijkse handelingen centraal.

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat ergotherapie wezenlijk bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of een andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.