Verwijzen

 

Wilt u als arts iemand naar Sense Ergotherapie verwijzen, dan kunt u op de volgende manieren contact opnemen:

- Via Zorgdomein

- Via het contactformulier op deze site;

- Per telefoon: 0645266920

 

Sense Ergotherapie is geen kinder ergotherapie praktijk. 

 

Directe toegankelijkheid

Ergotherapie zit in de basis ziektekostenverzekering. 10 behandelingen door de ergotherapeut worden vergoed. Cliënten hoeven daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij de verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). 

In het geval van directe toegankelijkheid is de ergotherapeut verplicht een screening af te nemen bij de nieuw aangenomen cliënt. Indien iemand niet voldoet aan de voorwaarden (in het geval dat er een niet gediagnosticeerde stoornis vermoed wordt) dan wordt de cliënt verzocht contact op te nemen met de huisarts. Indien de cliënt hier toestemming voor geeft ontvang de huisarts een beknopt verslag van de screening.

 

Beknopte signaleerlijst ergotherapie voor verwijzers:

 

Onderstaande lijst biedt een beknopte (niet alomvattend) idee van de hulpvragen waarbij Sense Ergotherapie ingeschakeld kan worden.

 

Analyse, advies en training bij cognitieve problemen die leiden tot problemen in het dagelijks handelen

NAH, dementie, MS, cliënten met psychiatrische problematiek, (licht) verstandelijke beperking etc. met problemen in het dagelijks handelen. Ook mensen met problemen in de prikkelverwerking zoals over- of ondergevoeligheden voor informatie uit verschillende zintuigen zoals bij autisme.

Bijvoorbeeld: initiatiefverlies, planningsproblemen, problemen in organisatie van het handelen.

 

Analyse, advies en training bij motorische problematiek

Mensen met reuma, artrose, dwarslaesie, ouderdomsgerelateerde bewegingsbeperkingen en andere chronische aandoeningen.

Bijvoorbeeld: Oudere wil zelfstandig steunkousen aantrekken, problemen bij de bedtransfer, problemen in de zelfzorg.

 

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH)

Mensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren. Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Dit door de oudere met dementie te trainen in het uitvoeren van de voor hem belangrijke activiteiten en de mantelzorger te coachen in het ondersteunen van de persoon met dementie.

 

Analyse, advies training bij visuele problematiek

Visus van ouderen is over het algemeen slechter.

Bijvoorbeeld: Gebruik compensatiestrategieën zoals contrast en structuur, advies en training mbt mobiliteit en huishouden en eventueel advies en aanvraag hulpmiddelen.

 

Houdingsadvies (o.a. zithouding, werkhouding)

Mensen met houdingsgerelateerde klachten, bijvoorbeeld rugklachten of klachten van arm, nek en schouder. Als deze klachten duidelijk verband houden met de houding kan gekeken worden hoe het lichaam reageert op een andere houding of door de statische belasting van de houding te verminderen door meer afwisseling van houding te zoeken.

 

Balans belasting- belastbaarheid

Voorkomen over- of onderbelasting: zowel fysiek als mentaal. Voornamelijk voor mensen met chronische problematiek en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Bijvoorbeeld het in kaart brengen van problemen in balans bij bv mantelzorgers en ondersteunen in de zoektocht naar de juiste balans. Adviseren mbt ergonomisch/ gewrichtsbesparend handelen.

 

Valrisico verminderen

Bepaling valrisico bij kwetsbare ouderen of mensen met motorische problemen, analyse woonsituatie, analyse van de thuissituatie met advies om het veilig functioneren beter te waarborgen.

 

Decubitus beleid

Preventief advies bij mensen in de terminale fase of bij bedlegerigheid, mensen die rolstoelgebonden zijn.

Bijvoorbeeld bij reeds aanwezige decubitus of dreigende decubitus. Advies over matrassen, kussens, houding, wisselligging, hulpmiddelen. Aanvraagtraject begeleiden bij zorgverzekeraar.

 

Hulpmiddelen beleid

Samenstellen pakket van eisen, vergelijken verschillende hulpmiddelen, indien mogelijk het middel uitproberen, aanvraagtraject begeleiden bij vergoedende instantie.