Vergoeding van ergotherapie

Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekeraar. In sommige aanvullende pakketten is er een uitbreiding van deze 10 uur. Een verwijsbrief van uw arts is niet altijd nodig. Als u geen verwijsbrief heeft zal er bij de eerste afspraak een screening gedaan worden. Hieruit kan naar voren komen dat u toch terug naar de huisarts moet voor een verwijsbrief. Meestal kan de ergotherapie meteen gestart kan worden.