Algemene voorwaarden

 

  1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent  verwezen naar een eerstelijns  ergotherapeut. De werkwijze van  Sense Ergotherapie kenmerkt zich  door een praktische benadering die  uw eigen veerkracht als uitgangspunt  neemt. Het doel is om een voor u zo  goed mogelijke oplossing voor het  probleem te vinden waarin uw  functioneren substantieel verbetert.  Het eerste contact heeft als doel  kennis te maken met elkaar en een  inschatting te maken van uw  hulpvraag. Daarna maken we samen  met u een plan hoe uw doel te  bereiken. In de meeste gevallen  bezoekt de ergotherapeut u aan huis,  omdat dit vaak de plaats is waar u  het probleem ervaart. Het is uiteraard  ook altijd mogelijk om een afspraak  op de praktijk te plannen.  

 

  1. Bescherming persoonsgegevens  

Sense Ergotherapie vindt privacy erg  belangrijk. Het software systeem dat  gebruikt wordt voldoet aan de  hoogste eisen wat privacy betreft. Tevens is de dossiervorming  gebonden aan wettelijke regels, die  voor u een goede waarborg vormen  voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze  beroepsgroep ook gebonden aan  wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische)  informatie mogen uitwisselen met  zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken  zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut. Is het in het kader van  uw behandeling of begeleiding wenselijk  informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, dan is  daarvoor uw toestemming nodig.  Wij raden u aan om onze Privacy  verklaring te lezen voor een uitgebreide  omschrijving over hoe wij omgaan met  uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan.  

 

  1. Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het  basispakket van de zorgverzekering  voor 10 uur per jaar. Sommige  aanvullende pakketten bieden een aanvulling op deze 10 uur. Om hier  meer over te weten kunt u het best uw  polisvoorwaarden raadplegen. Binnen  deze 10 uur wordt de rekening altijd  direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Sense Ergotherapie heeft  contracten met alle zorgverzekeraars.  Omdat ergotherapie onder het  basispakket valt geldt hiervoor ook het  wettelijk verplichte eigen risico.  

 

  1. Behandelafspraken

De duur per afspraak is gemiddeld 60  minuten. Indien u een afspraak niet kunt  nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij niet of  te laat afgemelde afspraken wordt €42 bij u  zelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in  overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis  en u bent niet aanwezig ten tijde van de  afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in  rekening gebracht van €25. Deze is bedoeld  om de door de ergotherapeut gemaakte  reistijd en reiskosten te dekken.

 

5. Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen  telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.30  uur op telefoonnummer 06 452 669 20. Als  er niet opgenomen wordt kunt u een  boodschap achterlaten op de voicemail of  via het contact formulier op de website. U  wordt zo spoedig mogelijk door de ergotherapeut teruggebeld.  

 

  1. Klacht én compliment

Sense ergotherapie hecht er veel waarde  aan dat cliënten tevreden zijn over de  aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren  dat u niet tevreden bent. Als u een klacht  heeft over uw behandelaar, bespreek de  klacht dan eerst direct met de behandelaar.  Op die manier kunt u samen zoeken naar  een geschikte oplossing. Indien u er samen  niet uitkomt, kijk dan  op www.klachtenloketparamedici.nl voor de  klachtenprocedure.  Natuurlijk wordt het ook erg op prijs gesteld  als u een tip heeft of een compliment. Deze  mag u uiteraard persoonlijk aan uw  behandelaar geven of op  zorgkaartnederland achterlaten.