Sense Ergotherapie is ervan overtuigd dat ieder mens de wil heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij, ongeacht de beperking.  Juist op de momenten dat het functioneren even niet zo vanzelfsprekend is. In ieder mens zijn de oplossingen vaak al aanwezig, het is alleen de uitdaging om deze oplossingen te vinden. Sense Ergotherapie ziet het als taak om samen op zoek te gaan naar deze oplossing. De eigen kracht en redzaamheid van mensen staan daarin centraal. 

Ergotherapie draagt wezenlijk bij aan het zelfstandig functioneren. Sense Ergotherapie ziet het als haar missie om zich sterk te maken voor de zelfstandige positie van haar cliënt. Door niet de aandoening of de beperking als uitgangspunt te nemen, maar de mogelijkheden die iemand heeft.