Algemene voorwaarden

 

 1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent verwezen naar een eerstelijns ergotherapeut. De werkwijze van Sense Ergotherapie kenmerkt zich door een praktische benadering die uw eigen veerkracht als uitgangspunt neemt. Het doel is om een voor u zo goed mogelijke oplossing voor het probleem te vinden waarin uw functioneren substantieel verbetert. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Daarna maken we samen met u een plan hoe uw doel te bereiken. In de meeste gevallen bezoekt de ergotherapeut u aan huis, omdat dit vaak de plaats is waar u het probleem ervaart. Het is uiteraard ook altijd mogelijk om een afspraak op de praktijk te plannen.

 

2. Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.30 uur op telefoonnummer 06 452 669 20. Als er niet opgenomen wordt kunt u een boodschap achterlaten op de voicemail of via het contact formulier op de website. U wordt zo spoedig mogelijk door de ergotherapeut teruggebeld.

 

 1. Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering voor 10 uur per jaar. Sommige aanvullende pakketten bieden een aanvulling op deze 10 uur. Om hier meer over te weten kunt u het best uw polisvoorwaarden raadplegen. Binnen deze 10 uur wordt de rekening altijd direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Sense Ergotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Omdat ergotherapie onder het basispakket valt geldt hiervoor ook het wettelijk verplichte eigen risico.

 

 1. Behandelafspraken

De duur per afspraak is gemiddeld 60 minuten. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt €42 bij u zelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht van €25. Deze is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reistijd en reiskosten te dekken.

 

 1. Bescherming persoonsgegevens

Sense Ergotherapie vindt privacy erg belangrijk. Het software systeem dat gebruikt wordt voldoet aan de hoogste eisen wat privacy betreft. Tevens is de dossiervorming gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut. Is het in het kader van uw behandeling of begeleiding wenselijk informatie uit te  wisselen met andere betrokkenen, dan is daarvoor uw toestemming nodig.

Wij raden u aan om onze Privacy verklaring te lezen voor een uitgebreide omschrijving over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan. 

     

    1. Klacht én compliment

    Sense ergotherapie hecht er veel waarde aan dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft over uw behandelaar, bespreek de klacht dan eerst direct met de behandelaar. Op die manier kunt u samen zoeken naar een geschikte oplossing. Indien u er samen niet uitkomt, kijk dan op www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure. 

    Natuurlijk wordt het ook erg op prijs gesteld als u een tip heeft of een compliment. Deze mag u uiteraard persoonlijk aan uw behandelaar geven ook kunt u dit via email of het contactformulier op de website kenbaar maken.