Intake

De intake met de ergotherapeut kan zowel bij u thuis plaatsvinden als op de praktijk. Tijdens de intake wordt uitgebreid stil gestaan bij uw reden voor aanmelding. Er wordt gesproken over uw klachten en wat u mogelijk eerder al uitgeprobeerd heeft. De ergotherapeut maakt naast het gesprek vaak gebruik van observaties, testen of  vragenlijsten. We nemen hier uitgebreid de tijd voor. Het intakegesprek wordt altijd afgesloten met een voorstel voor behandeling of de verder te nemen stappen.

Behandeling

Afhankelijk van uw vraag wordt gekeken waar u het best mee geholpen bent. Grofweg hanteert de ergotherapeut drie behandelvormen: trainen, anders handelen en compenseren. Soms houdt behandeling ook in dat we samen gaan kijken hoe u uw dagelijkse handelingen voor uzelf gemakkelijker kunt maken waardoor het weer lukt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de omgeving net op een andere manier in te richten. In andere gevallen richt de ergotherapeut zich juist op het coachen van de mantelzorger in het zo goed mogelijk bieden van ondersteuning.

Advisering

In sommige gevallen is bij de intake snel duidelijk dat de inzet van voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen de meest aangewezen oplossing is. In dat geval wordt u tijdens het ergotherapie traject begeleid in het vinden van de juiste oplossing, het uitproberen hiervan en indien mogelijk het aanvraagtraject bij uw de vergoedende instantie.