Jochem Kuzee is ergotherapeut en praktijkhouder van Sense Ergotherapie. 

Hij heeft gewerkt in verschillende settings in de gezondheidszorg. Hij heeft ervaring in de ergotherapie in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg en in de eerstelijns gezondheidszorg. Jochem is in 2001 afgestudeerd als ergotherapeut en heeft daarna ook een universitaire opleiding psychologie gevolgd. Hij heeft ook internationale ervaring in de ergotherapie. Gedurende een tijd heeft hij in de gezondheidszorg in Zuid Afrika gewerkt. 

De naam Sense komt voort uit een aantal zaken die voor Jochem belangrijk zijn:

- Zinnig en praktisch, 'it needs to make sense';

- Afgestemd, een luisterend oor, sensitief;

- Sensorisch: de zintuigen zijn belangrijk in al ons doen en laten, handelen begint bij het gevoel. 

 

Specialisaties van Jochem zijn: kwetsbare ouderen, valpreventie, sensorische informatie verwerking, belasting en belastbaarheid, voorzieningen en aanpassingen, niet aangeboren hersenletsel, cognitieve revalidatie, (zit)houdingsproblemen en fysieke belasting.

 

Sinds oktober 2022 is Ikrame Bouali Sense Ergotherapie komen versterken. Ikrame  heeft in 2020 de opleiding Ergotherapie afgerond aan de Hoge school Rotterdam. Zij is sinds 2019 werkzaam binnen de verpleeghuissetting en sinds kort ook in de eerstelijns gezondheidszorg. Ikrame heeft verder ervaring in de handtherapie binnen een revalidatiesetting en heeft hier verschillende cursussen in gevolgd.